Organigrama C.E.I.A.C

ORGANIGRAMA
COMISIEI PENTRU EVALUARE INTERNĂ ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII
DIN CADRUL INSTITUȚIEI PUBLICE ȘCOALA PROFESIONALĂ nr.5 din mun.CHIȘINĂU