Despre Noi

CINE SUNTEM!

Şcoala Profesională nr. 5 din mun. Chişinău este o instituţie reprezentativă din Republica Moldova, cu o ofertă educaţională diversă, care răspunde cerinţelor şi intereselor părinţilor şi elevilor, precum şi cerinţelor de formare profesională. Şcoala oferă servicii educaţionale pentru specializări de actualitate în domeniul industriei alimentare. Calitatea pregătirii elevilor şi prestigiul şcolii creşte an de an, ceea ce face ca şcoala să reprezinte o atracţie pentru absolvenţii de gimnaziu şi liceu.

MISIUNEA ŞCOLII

Misiunea esenţială a şcolii este de a forma specialişti în industria alimentară capabili să deservească utilaj tehnologic modern, contemporan, în măsură să aplice reglementările legale în domeniul de competenţă.


SCOPURI STRATEGICE

 • Perfecţionarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei;
 • Perfecţionarea pregătirii corpului profesoral pentru aplicarea metodelor moderne, activparticipative;
 • Corelarea permanentă a curriculum-ului şcolar cu evoluţiile Standardului Ocupaţional şi al Standardului de Pregătire Profesională;
 • Optimizarea procesului de predare/invăţare prin utilizarea unor instrumente moderne, compatibile cu nivelul actual al sistemelor educaţionale folosite in instituţiile similare din Uniunea Europeană;
 • Asigurarea unei infrastructuri şcolare moderne şi eficiente, care să asigure indeplinirea obiectivelor specifice;
 • Asigurarea inserţiei profesionale a absolvenţilor;
 • Promovarea imaginii şcolii in sistemul instituţiilor de profil din ţară şi străinătate;
 • Constituirea şi dezvoltarea relaţiilor cu beneficiarii, in special cu structurile operative, pentru asigurarea unui feed-back permanent şi eficient;
 • Transformarea Şcolii Profesionale nr.5 în liceu tehnologic professional.

SCURT ISTORIC

Şcoala Profesională nr.5 (iniţial Şcoala Medie Profesional- Tehnică nr.37) a fost înfiinţată de Ministerul Industriei laptelui şi a cărnii al Republicii Moldova şi Comitetului de Stat al Învăţământului Profesional-Tehnic conform ordinului nr. 172/187 din 10 iunie 1971.

Modificarile intervenite pe parcursul anilor 1971-2013:

 1. Din Şcoala Medie Profesional- Tehnică nr.37 reorganizată în Şcoala Profesională Tehnică nr.51 conform ordinului nr.70 din 09 iulie 1984 al Învăţămîntului Profesional de Stat al Republicii Moldova.
 2. Şcoala Profesională Tehnică nr.51 a fost reorganizată în Şcoala Profesională Polivalentă nr.5 prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.795 din 20 august 1997 şi ordinul Ministerului Învăţămîntului Tineretului şi Sportului nr.338 din 01 septembrie 1997.
 3. Din Ş.P.P.-5 a fost reorganizată în Şcoala Profesională nr.5 conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1371 din 17 septembrie 2003 şi ordinul Ministerului Învăţămîntului nr.532 din 24 septembrie 2003.
 4. Şcoala de Meserii nr. 3 mun.Chişinău a fost reorganizată prin absorbţia de către Şcoala Profesională nr.5 mun. Chişinău prin Hot. Guv.nr.919 din 13 august 2007 şi ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului al RM nr.556 din 20 august 2007.